Podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi

DOTACJE UNIJNE

Projekt WND-POKL.02.01.01-00-217/12

  

 Kapitał ludzki Unia Europejska logo

 

Tytuł projektu: Podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi w sieci AB OVO LINGERIE

Wartość projektu: 1 906 762,60 PLN

Wartość dofinansowania: 1 551 210,08 PLN

Okres realizacji: 01.08.2013 - 31.05.2015

 

Instytucja Wdrażająca:

Parp logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytania ofertowe:

 

pdf1. Zapytanie ofertowe na dostarczenie usług rozliczania projektu.pdf

pdf2. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń oraz druk materiałów szkoleniowych w ramach projektu.pdf

pdf3. Zapytanie ofertowe na: najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów, zakwaterowanie dla uczestników oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf4. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń oraz druk materiałów szkoleniowych w ramach projektu.pdf

pdf5. Zapytanie ofertowe na: najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów, zakwaterowanie dla uczestników oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf6. Zapytanie ofertowe na: najem sali szkoleniowej, zakwaterowanie dla trenerów oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf7. Zapytanie ofertowe na: najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów, zakwaterowanie dla uczestników oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf8. Zapytanie ofertowe na: najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów, zakwaterowanie dla uczestników oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf9. Zapytanie ofertowe na dostarczenie usług doradczych dotyczących opracowania lub aktualizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie.pdf

pdf10. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń oraz druk materiałów szkoleniowych w ramach projektu.pdf

pdf11. Zapytanie ofertowe na: najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów, zakwaterowanie dla uczestników oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf12. Zapytanie ofertowe na: wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf13. Zapytanie ofertowe na: najem sal szkoleniowych w ramach projektu.pdf

pdf14. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń oraz druk materiałów szkoleniowych w ramach projektu.pdf

pdf15. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń, druk materiałów szkoleniowych, najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf16. Zapytanie o cenę przeprowadzenia audytu w ramach projektu.pdf

 

Protokoły wyboru referentów:

 

pdf1. Protokół z wyboru oferenta na dostarczenie usług rozliczania projektu.pdf

pdf2. Protokół z wyboru oferenta na przeprowadzenie szkoleń oraz druk materiałów szkoleniowych w ramach projektu.pdf

pdf3. Protokół z wyboru oferenta na: najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów, zakwaterowanie dla uczestników oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf4. Protokół z wyboru oferenta na przeprowadzenie szkoleń oraz druk materiałów szkoleniowych w ramach projektu.pdf

pdf5. Protokół z wyboru oferenta na: najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów, zakwaterowanie dla uczestników oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf6. Protokół z wyboru oferenta na: najem sali szkoleniowej, zakwaterowanie dla trenerów oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf7. Protokół z wyboru oferenta na: najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów, zakwaterowanie dla uczestników oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf8. Protokół z wyboru oferenta na: najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów, zakwaterowanie dla uczestników oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf9. Protokół z wyboru oferenta na dostarczenie usług doradczych dotyczących opracowania lub aktualizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie.pdf

pdf10. Protokół z wyboru oferenta na przeprowadzenie szkoleń oraz druk materiałów szkoleniowych w ramach projektu.pdf

pdf11. Protokół z wyboru oferenta na: najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów, zakwaterowanie dla uczestników oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf12. Protokół z wyboru oferenta na: wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf13. Protokół z wyboru oferenta na: najem sal szkoleniowych w ramach projektu.pdf

pdf14. Protokół z wyboru oferenta na przeprowadzenie szkoleń oraz druk materiałów szkoleniowych w ramach projektu.pdf

pdf15. Protokół z wyboru oferenta na przeprowadzenie szkoleń, druk materiałów szkoleniowych, najem sal szkoleniowych, zakwaterowanie dla trenerów oraz wyżywienie dla trenerów i uczestników szkoleń w ramach projektu.pdf

pdf16. Protokół z wyboru oferenta na przeprowadzenie audytu w ramach projektu.pdf